Mednarodna špedicija - Cestni prevoz, lastno skladiščenje in logistika.

O nas

Koli Šped d.o.o.

Podjetje KOLI ŠPED je moderno družinsko logistično podjetje, ki kupcem nudi kvalitetno opravljene celovite logistične storitve pri premeščanju blaga. Vrednote, ki jih neguje in povezuje, so enostavnost in hitrost, profesionalnost, kakovost in delavnost, družbena odgovornost, osredotočenost na kupce in dobavitelje ter zaupanje in vzajemno spoštovanje sodelavcev.

Vizijo uresničuje z uresničevanjem strateških načrtov podjetja, ki so med seboj tesno povezani. Ključni cilji podjetja so zagotavljanje zadovoljstva kupcev, poslovnih partnerjev, zaposlenih in lastnikov podjetja, uveljavljanje na domačem in evropskem trgu, uvajanje procesa nenehnih izboljšav pri zniževanju stroškov, zagotavljanje kakovosti in inovativnosti, ekološka ozaveščenost ter varovanje okolja.

Stalno strmi k izobraževanju svojih zaposlenih in vlaga v novitete ter informacijsko tehnlogijo. Zadnjih nekaj let aktivno upeljuje digitalizacijo v svoje procese, tako transportne kot tudi administrativne.

image_0052

Videopredstavitev podjetja Koli Šped d.o.o.

Zgodovina

Družba Koli Šped je bila ustanovljena leta 1990 z zasebnim kapitalom in je bila takrat prvi zasebni špediter v Sloveniji, ki danes deluje kot kompleksen logist. V začetku je bila dejavnost družbe predvsem carinsko zastopanje. Leta 1991 je družba kupila prvo tovorno vozilo in se od takrat dalje v vse večji meri ukvarja tudi z mednarodnim transportom in od leta 1997, ko je kupila lastno skladišče tudi s carinskim skladiščenjem. Po vstopu Slovenije v EU je v organizaciji družbe prišlo do korenitih sprememb zaradi prilagoditve novonastalim razmeram.

Družba se je namreč v skladu z zahtevami trga preusmerila v izvajanje celovitih logističnih rešitev s poudarkom na mednarodnem transportu in skladiščenju carinskega in skupnostnega blaga ter outsourcingu. Kot spremljajoče dejavnosti pa družba opravlja še carinjenje blaga, intrastat in organizacijo letalskih ter ladijskih prevozov. Taka globalna usmeritev načina dela ostaja še danes , vendar s stalnim spremljanjem sprememb na tržišču in vlaganjem v modernizacijo predvsem kamionov, informatiko kakor tudi skladiščnih kapacitet in vlaganjem v znanje zaposlenih.

Image_0026